مشخصات فایل: بررسی سنجش رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد مختلف تعهد سازمانی کارکنان سازمان آموزش و پرورش

کلمات کلیدی:پایان نامه,دانلود پایان نامه,پروژه,دانلود پروژه,مقاله,دانلود مقاله,تحقیق,دانلود تحقیق,سنجش ,رفتار شهروندی سازمانی, تعهد سازمانی ,کارکنان ,سازمان,ابعاد تعهدسازمانی ,رفتار شهروندی

هدف از این پژوهش ، شهر شیراز است . جامعه مورد مطالعه كلیه كاركنان سازمان آموزش و پرورش در سال تحصیلی 90-1389 است . حجم نمونه ، بر اساس اصول علمی و فرمول تعیین حجم نمونه ، 80 نفر بوده كه با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از جمعیت یاد شده انتخاب شده اند . برای بررسی پرسش های پژوهش از دو ابزار زیر استفاده شده است :

الف : به منظور سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی

ب : به منظور سنجش رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه رفتار شهروندی

و برای تحلیل نتایج آماری توصیفی و آمار استنباطی (روش آماری تحلیل رگرسیون ) به كار بسته شده است . نتایج پژوهش نشان داده است :

بین تعهد سازمانی کارکنان ورفتار شهروندی آنان رابطه معنادار وجود دارد. وهر قدر میزان تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، تأثیر بیشتری بر رفتار شهروندی داشته و باعث ارتقاء رفتار شهروندی می شود که در مجموع باعث افزایش اثربخشی وکارایی فعالیتهای سازمان می شود.نیروی انسانی وفادار ، سازگار با اهداف و ارزشهای سازمانی و متمایل به حفظ عضویت سازمانی که حاضر است فراتر از وظایف مقرر ، فعالیت کند ،می تواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باشد .وجود چنین نیرویی در سازمان توأم با بالارفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ، تأخیر و ترك خدمت کارکنان است و وجهه سازمان را در اجتماع ، مناسب جلوه داده زمینه را برای رشد و توسعه سازمان فراهم می کند.

كلید واژه ها : تعهد سازمانی ،ابعاد تعهدسازمانی ، رفتار شهروندی ، رفتار شهروند سازمانی

فهرست مطالب:

عنوان صفحه

فصل اول :( كلیات تحقیق )

1-1- مقدمه....................................................................................................................................................... 2

1-2- بیان مسأله.............................................................................................................................................. 4

1-3- اهمیت موضوع .................................................................................................................................... 6

1-4- اهداف تحقیق........................................................................................................................................ 7

1-4-1- هدف اصلی ...................................................................................................................................... 7

1-5- سئوال و فرضیه های پژوهش ......................................................................................................... 7

1-5-1- سوال اصلی پژوهش ...................................................................................................................... 7

1-5-2- فرضیات فرعی ................................................................................................................................ 7

1-6- مدل تحقیق .......................................................................................................................................... 8

1-7- تعاریف نظری و عملیاتی .................................................................................................................. 8

1-7-1- تعریف نظری.................................................................................................................................... 8

1-7-2- تعریف عملیاتی............................................................................................................................... 9

فصل دوم :( مبانی نظری و پیشینه تحقیق )

2-1- مبانی نظری .......................................................................................................................................... 11

2-1- 1- مبانی نظری رفتار شهروندی ..................................................................................................... 11

2-1-2- مبانی نظری تعهدسازمانی .......................................................................................................... 29

2-2- پیشینه تحقیق...................................................................................................................................... 44

عنوان صفحه

2-2- 1- پیشینه خارج از كشور................................................................................................................. 44

2-2-2- پیشینه داخل كشور....................................................................................................................... 46

فصل سوم : ( روش تحقیق )

3-1- مقدمه .................................................................................................................................................... 58

3-2- روش تحقیق ......................................................................................................................................... 58

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری :................................................................................................ 59

3-4- روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره):............................................................. 59

3-5- ابزار اندازه گیری:.................................................................................................................................. 59

1- پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی .................................................................................................... 59

2- پرسشنامه تعهد سازمانی......................................................................................................................................... 59

3-6- شیوه اجرای پژوهش .......................................................................................................................... 60

3-7- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات:.......................................................................................................... 60

فصل چهارم : ( تجزیه و تحلیل داده ها )

4- 1 – مقدمه.................................................................................................................................................. 62

4-2 ) آمار توصیفی ....................................................................................................................................... 63

4-3) آمار استنباطی....................................................................................................................................... 66

عنوان صفحه

فصل پنجم :( نتیجه‌گیری و پیشنهادها )

5-1- مقدمه ..................................................................................................................................................... 69

5-2- نتیجه گیری و پیشنهاد ..................................................................................................................... 69

5-3- محدودیتها ............................................................................................................................................. 73

فهرست منابع و مآخذ ................................................................................................................................... 74

الف – فارسی.................................................................................................................................................... 74

ب- لاتین

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جهانگردی:جهانگردی,صنعت توریسم,اوقات فراغت,جهانگردی روستایی,گردشگری,جاذبه های گردشگری,مقاله,پژوهش,تحقیق,پروژه,دانلود مقاله,دانلود پژوهش,دانلود تحقیق,دانلود پروژه

بررسی عوامل مختلف در رابطه با كاهش انگیزه کارکنان اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران:كاهش انگیزه ,کارکنان,انگیزش

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عملکرد خانواده:مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عملکرد خانواده ,عملکرد خانواده ,مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,مفهوم خانواده,پیشینه تحقیق عملکرد خانواده

مبانی نظری آثار اجتماعی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی:مبانی نظری آثار اجتماعی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی,مبانی نظری, آثار اجتماعی در لیلی و مجنون نظامی گنجوی

پاورپوینت اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز:اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز,پاورپوینت اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز,دانلود پاورپوینت اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز,طراحی فضای سبز,پاورپوینت طراحی فضای سبز,دانلود پاورپوینت طراحی فضای سبز,استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز,پاورپوینت استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز,دانلود پاورپوینت استاندارد های تقسیماتی  فضای سبز,معما

پاورپوینت بررسی دانشکده معماری:پاورپوینت بررسی دانشکده معماری ,پاورپوینت دانشکده معماری ,پاورپوینت بررسی دانشکده,پاورپوینت دانشکده ,بررسی دانشکده معماری ,دانشکده معماری ,بررسی دانشکده,دانشکده

پاورپوینت بررسی دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی - پیدازادان - نهاندانگان:دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی پیدازادان نهاندانگان ,تولید مثل در گیاهان عالی پیدازادان نهاندانگان ,پاورپوینت دستگاه تولید پیدازادان , نهاندانگان ,تحقیق پیدازادان نهاندانگان ,مقاله دستگاه تولید مثل در گیاهان عالی پیدازادان نهاندانگان پاورپوینت بررسی تولید مثل در گیاهان عالی پیدازادان نهاندانگان ,دانلود دستگاه تولید مثل ,دستگاه تو

پاورپوینت جامعه شناسی دین چیست:پاورپوینت جامعه شناسی دین چیست,دانلود پاورپوینت جامعه شناسی دین چیست,پاورپوینت رایگان جامعه شناسی دین چیست,پاورپوینت تعریف جامعه شناسی دین ,پاورپوینت مفهوم جامعه شناسی دین ,پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی دین,دانلود جامعه شناسی دین چیست,جامعه شناسی دین چیست,پروژه جامعه شناسی دین چیست,تحقیق جامعه شناسی دین چیست,دانلود پاورپوینت تعریف جامعه شناسی دین ,دانلود پاورپوینت مفهوم جامعه شناسی دین ,دانلود پاورپوینت آشنایی با جامعه شناسی دین,

دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان (فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان):دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان سازماندهی و طراحی سازمان,دانلود پاورپوینت سازماندهی و طراحی سازمان (فصل هشتم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان),فراگرد سازماندهی رسمی,مراحل سازماندهی رسمی,طراحی واحدها سازمانی,سازماندهی بر مبنای وظیفه,نمودار کلی سازماندهی بر مبنای وظیفه,سازماندهی بر مبنای محصول

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم زنان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم زنان , مبانی نظری و پیشینه تحقیق ,عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم زنان , مبانی نظری , پیشینه تحقیق ,عوامل جامعه شناختی, ارتکاب جرائم زنان